top of page
WhatsApp_Image_2018-10-26_at_15.31.36_dü

yerlİ ağaç TÜRLERİNİN yapısal ÖZELLİKLERİNİ belİrleme çalıştayı

Çalıştay 9.11.2018 de konunun uzmanı İtalyan akademisyen Mr. Marco Togni'nin katılımıyla OGM İstanbul Bölge Mdürlüğünde  gerçekleşmiştir.

Bugün yaşam alanlarımız ve çevremiz yer altından çıkartılarak yüksek enerji sarfiyatı ve emisyonlarla eritilen, ayrıştırılan, damıtılan, sentezlenen, tekrar birleştirilen, şekil verilen doğal olmayan malzemelerden oluşmaktadır. Maalesef insan eli ile kurulan ve kurgulanan bu yapay dünya gün geçtikçe sırtımızda yük ve çevremizde daralan bir kafes haline gelmektedir.
Bunun tek çıkış yolu ise doğaya ve doğala dönmekten geçmektedir. Dünyanın yaşanabilir halde tutulması ormanların sürdürülebilir yöntem ve anlayış ile işletilerek elde edilecek hammaddenin, belirlenecek biyo-ekonomik politikalar doğrultusunda masif ahşap üretim ve yapı sistemlerinin geliştirilmesi yolu ile şehirlerin kitlesel karbon depolarına dönüştürülmesi ile mümkün olacaktır.
Bu sebeple yerli türlerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi stratejik öneme sahiptir.

bottom of page