top of page

KATMA DEĞER ARTIRMA VE SEKTÖRE DESTEK PROGRAMI

YERLİ YAPISAL AHŞABA ÜRETİM, KULLANIM VE İHRAÇ GÜCÜ KAZANDIRMA ÇALIŞMASI

BİR KAMU-STK-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Yerli (Ağaç)Ahşap türlerimizin yapısal amaçlı kullanımı için gerekli Mukavemet Testleri ve ürünlerin ilgili standartlara dahil edilmesi ve sertifikalandırılması konularında çalışmalara başlamadan önce, yöntem ve sistematik belirleme amaçlı bir seminer ve çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya Orman Genel Müdürlüğü, TSE, Sektör temsilcisi STK lar TORİD-UAB, İlgili Üniversitelerden akademisyenler ve sunumu ve açıklamaları ile konunun uzmanı Münih Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Jan-Willem van de Kuilen katılımları ile 4 Mayıs 2019 da İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Katılan tüm ilgili mühendis, mimar, akademisyen ve öğrencilere teşekkür ediyoruz.

YERLİ YAPISAL AHŞAP YOLUNDA 2.ÇALIŞTAY

YAPISAL AHŞABA ULUSLARARASI ALAN AÇMA ÇALIŞMASI

YERLİ AĞAÇ TÜRLERİNİN MUKAVEMET SINIFLANDIRMA ÇALIŞTAYI Münih Üniversitesi Öğretim Üyesİ Prof Jan-Willem van de  Kuilen'in katılımı ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde 4 Mayıs 2019 da gerçekleşmiştir. Çalıştayda yapılan sunuma yakında buradan ulaşabilirsiniz.
Bugün yaşam alanlarımız ve çevremiz yer altından çıkartılarak yüksek enerji sarfiyatı ve emisyonlarla eritilen, ayrıştırılan, damıtılan, sentezlenen, tekrar birleştirilen, şekil verilen doğal olmayan malzemel ve yapılardan oluşmaktadır. Maalesef insan eli ile kurulan ve kurgulanan bu yapay süreçler gün geçtikçe sırtımızda yük ve çevremizde daralan bir kafes haline gelmektedir.
Bunun tek çıkış yolu ise doğaya ve doğala dönmekten geçmektedir. Dünyanın yaşanabilir halde tutulması ormanların ve yeni dikim sahalarının sürdürülebilir yöntem ve anlayış ile işletilerek elde edilecek hammadde ile masif yapısal ahşap üretim ve yapı sistemleri geliştirilmesi ve belirlenecek biyo-ekonomik politikalar doğrultusunda şehirlerin ve yaşam alanlarının kitlesel karbon depolarına dönüştürülmesi ile mümkün olacaktır.
Bu sebeple Yerli Ahşap Türlerinin Yapısal Özelliklerinin belirlenmesi stratejik öneme sahiptir.

WhatsApp_Image_2018-10-26_at_15.31.36_dü

İLGİLİ AKADEMİSYENLER

Yerli ağaç türlerimizin yapısal özelliklerinin mevcut TS EN 384 ve TS EN 14081 standartlarına göre test edilerek belirlenmesi ve ulusal ve uluslararası standartlara TS EN 1912 ye entegre edilmesi çalışmaları Prof. Ario Ceccotti önderliğinde başlamış ve yeni katılımlarla genişleyecek olan aşağıdaki ilgili akademik kadro destek vermektedir.
Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Ario resim.jpg

PROF. Ario ceccotti

Boğaziçi Üniv. İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Ario Ceccotti is a civil engineer who has pioneered timber engineering in Italy. As a researcher at the University of Florence, he focused wood construction structural performance since early 80’s. During his tenure as a Professor at the University of Venice, Faculty of Architecture, he was appointed the Director of IVALSA-CNR Trees and Timber Institute where he continued to serve until 2013, working on the ways how to valorize the use of wood in construction through new timber based products like CLT and hybrid components.
Dr. Ceccotti was the Chairman of 2010 World Conference of Timber Engineering, and he served as a member of the drafting panel of Eurocode 5 and Eurocode 8, ENV versions. He was a visiting professor at EPFL, Lausanne and at UBC, Vancouver. As visiting scientist at Forintek Laboratory in Canada, Dr. Ceccotti initiated the way for a better understanding of the basics of timber construction for seismic behavior and design, and his work culminated with the outstanding SOFIE test conducted on a seven story CLT building on the shaking table of NIED Kobe Laboratory in Japan in year 2007. He has authored/co-authored more than 200 papers and three books, mostly on Timber Engineering.


ario.ceccotti@boun.edu.tr

IMG_5253.jpg

Prof Jan-Willem van de  Kuilen

TUM Technische Universität München
Münih Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kereste  ve Katma Değerli Yapısal Ahşap  Ürünleri konusunda uzman ve Avrupa Sertifikasyon Sistemleri konusunda otoritedir.

Prof. van de Kuilen’s (b. 1965) research areas are wood mechanics and timber for the construction industry. He also explores the durability of structural timber and timber joints under various climatic conditions, such as dampness and temperature.
After studying civil engineering at Delft University of Technology (TU Delft) in the Netherlands, Prof. Van de Kuilen became a research assistant at the Netherlands Institute for Applied Scientific Research (TNO). His research area was the use of timber in the construction industry. He worked on his doctorate part-time at TU Delft, with a thesis on the durability of timber joints. From 2000, he conducted research into timber structures and wood technology at TU Delft. From 2003 to 2007, he worked at the Trees and Timber Institute CNR-Ivalsa in Italy. Since 2009, he has been Chair of Wood Technology at TUM. He has held the position of part-time professor of timber structures and wood technology at TU Delft since 2010.

Türker_Dündar_resim.jpg

PROF. DR. Türker Dündar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Akademik alanı Orman Endüstri Mühendisliği olan Prof. Dündar Ahşap Mekaniği konusunda uzmanlaşmış bir bilim insanı. Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Ahşap Yapı Malzemeleri, Ahşap Yapılar ve Tasarım Esasları araştırma alanlarından bir kaçı. Türker Hocanın yaklaşık 70 adet makele ve yayını bulunmaktadır. Ahşap malzemelerin tahribatsız testleri konusunda bilimsel ve uygulamalı birikime sahiptir. 

dundar@istanbul.edu.tr

Ahmet_Türer_foto.jpeg

PROF. DR. AHMET TÜRER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Akademik alanı İnşaat Mühendisliği olan Prof. Dr. Ahmet Türer ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde DESIGN OF TIMBER STRUCTURE dersleri vermektedir ve TSE Ahşap Yapılar Komite üyesidir. 2018 de İstanbul'da yapılan ISO TC 165 Ahşap Yapılar Komitesi toplantılarında Türk delegasyonuna liderlik yapmıştır. Geleneksel Ahşap yapı sistemlerinin deprem performansları konusunda araştırmaları mevcut olan Ahmet Türer'in Yapısal Ahşap test ve yöntemleri konusunda çalışmaları mevcuttur. Genel araştırma alanları Yapı teknolojileri ve  mekaniğidir.

Halen ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

aturer@metu.edu.tr 

H Luş_düzenlendi.jpg

PROF. DR. HİLMİ LUŞ

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Bir İnşaat mühendisi olarak Yapı Dinamiği konusunda uzman olan Hilmi Luş'un Deprem Mühendisliği alanında da çalışmaları ve eserleri mevcuttur. Verdiği derslerden bazıları; "Structural Analysis", "Mechanics of Materials", "Strength of Materials"dir.  İnşaat Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini yürümüş olan Prof. Hilmi Luş 2018-2021 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde Prof. Ario Ceccotti'nin "Ahşap Yapı Tasarımı" dersleri vermesine vesile olmuş ve Yerli Ahşap Türlerinin Mukavemet testleri konusunda destek vermektedir.

hilmilus@boun.edu.tr

Erkan akpınar_edited.jpg

Dr. Öğretim Üyesi ERKAN AKPINAR

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

University of Ottawa, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Kanada'dan 2010 yılında Post Dr. ünvalı alan Erkan Akpınar bir uzman Dr. Öğretim Üyesi İnşaat mühendisi olarak Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Ahşap Yapılar ve Performansa dayalı Yapı tasarımı dersleri vermektedir Yerli Ağaç Türlerin Mukavemet tesleri için laboratuvar kırma testlerini yürütmüştür.

erkan.akpinar@kocaeli.edu.tr

bottom of page