top of page

"MODERN AHŞAP YAPILAR" 

EĞİTİM VE KARİYER DESTEK PROGRAMI

BİR KAMU-STK-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ PROJESİ

MODERN AHŞAP YAPILAR KONULU EĞİTİM VE KARİYER DESTEK PROGRAMI 6-27 Nisan arası 4 Cumartesi OGM İst. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Umarız katılanlar için çok faydalı olmuştur,  Başarılar diliyoruz.
Bir çok sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla yüz yüze bulunan dünyamızda yeni çözüm yolları ve uygullamaları da devreye girmektedir. "MODERN AHŞAP YAPILAR" da kalkınma ve istihdam avantajları ile sosyal ve çevre sorunları için çözüm öneren modern bir yaklaşım olarak dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde de Ahşap sektörü temsilcisi Sivil Toplum Örgütleri(UAB-TORİD) ve Ahşabın Kaynağı Orman Genel Müdürlüğü günümüzün ve önümüzdeki yılların potansiyel iş ve kariyer fırsatları sunan Ahşap Malzeme ve Yapı Tasarım ve uygulamalarını tanıtmak ve temel bilgileri aktarmak için bir dizi seminer programı hazırlamışlardır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Orman ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislikleri gibi farklı disiplinleri bir arada sunan seminer dizisini konunun uluslararası uzmanı BÜ İnşaat Mühendisliğinden Prof. Ario Ceccotti, İÜC Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliğinden Prof. Dr. Türker Dündar ve İst. Şehir Üni. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Halil İbrahim Düzenli'nin katkıları ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kendilerine ve tüm ilgililere teşekkür ederiz.

Seminer Sunumlarının PDF lerine buradan ulaşabilirsiniz.

TOTİD 150.jpg
Ogm yeni logo.jpg
UAB Logo.JPG

“Modern Ahşap Yapılar”
SEMİNER SUNUMLARI

PROF. ARIO CECCOTTI
BoğazİÇİ Ünİ. İnşaat Müh.

13.04.2019 SUNUMU

Timber as The material.

20.04.2019 SUNUMU

The connections

Prof. Dr. Türker Dündar
İÜC Orman endüstri müh.

AHŞAP YENİLENEBİLİR DOĞAL BİR YAPI MALZEMESİ

Dr. Halil İbrahim Düzenli
İst. şehir Ünİ. mİmarlık

MODERN AHŞAP YAPILAR: Get Involved

AKADEMİK KADRO

Ario resim.jpg

Ario ceccotti

Boğaziçi Üniv. İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Ario Ceccotti is a civil engineer who has pioneered timber engineering in Italy. As a researcher at the University of Florence, he focused wood construction structural performance since early 80’s. During his tenure as a Professor at the University of Venice, Faculty of Architecture, he was appointed the Director of IVALSA-CNR Trees and Timber Institute where he continued to serve until 2013, working on the ways how to valorize the use of wood in construction through new timber based products like CLT and hybrid components.
Dr. Ceccotti was the Chairman of 2010 World Conference of Timber Engineering, and he served as a member of the drafting panel of Eurocode 5 and Eurocode 8, ENV versions. He was a visiting professor at EPFL, Lausanne and at UBC, Vancouver. As visiting scientist at Forintek Laboratory in Canada, Dr. Ceccotti initiated the way for a better understanding of the basics of timber construction for seismic behavior and design, and his work culminated with the outstanding SOFIE test conducted on a seven story CLT building on the shaking table of NIED Kobe Laboratory in Japan in year 2007. He has authored/co-authored more than 200 papers and three books, mostly on Timber Engineering.
Topic title: "Modern Timber Construction: few things you should know"

Dates: 6-13-20-27 Appril 


ario.ceccotti@boun.edu.tr

Türker_Dündar_resim.jpg

Türker Dündar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Akademik alanı Orman Endüstri Mühendisliği olan Prof. Dündar Ahşap Mekaniği konusunda uzmanlaşmış bir bilim insanı. Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Ahşap Yapı Malzemeleri, Ahşap Yapılar ve Tasarım Esasları araştırma alanlarından bir kaçı. Türker Hocanın yaklaşık 70 adet makele ve yayını bulunmaktadır. Ahşap malzemelerin tahribatsız testleri konusunda bilimsel ve uygulamalı birikime sahiptir. Bu eğitim destek programında Ahşap ve Ahşap Yapı Malzemeleri konusunda yaklaşık 4 saat mimar ve inş. mühendisleri için çok faydalı sunumlar gerçekleştirmiştir.

Konu Başlığı: "Bir Yapı Malzemesi olarak Ahşap"

Tarih: 6 Nisan 2019

dundar@istanbul.edu.tr

halil_ibrahim.duzenli.jpg

Halİl İbrahİm Düzenlİ

İstanbul Şehir Üniv. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı

16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi" isimli teziyle mimarlık dalında Doktorluk ünvanını almıştır. İdrak ve İnşa, Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Hafıza ve Ufki Şehir: Turgut Cansever’in İzinde Halil İbrahim Hocanın eserlerinden birkaçıdır. Araştırma ve ilgi alanları ise 
Mimarlık tarihi yazımı, 16-17. yüzyıl Osmanlı mimarisi, İslam coğrafyasında mimarlık, 20. yüzyıl mimarlık kuramları ve uygulamaları, Trabzon, Mardin ve İstanbul şehir tarihi ve ahşap sivil mimari, Turgut Cansever, Ufki(yatay) şehir konularıdır. Halil İbrahim Düzenli bu program kapsamında "Ufkî Şehir, Mimari ve Ahşap" konulu sunumu ile yaklaşık 2 saat katılımcılar ile birlikte olmuştur. Mimarlık ve Ahşap konusunda farlı bir pencere açtığından eminiz.

Konu Başlığı: "Ufki Şehir, Mimari ve Ahşap"

Tarih: 27 Nisan 2019

halilibrahimduzenli@sehir.edu.tr

MODERN AHŞAP YAPILAR: What We Do

SEMİNERLER DİZİSİ

"MODERN AHŞAP YAPILAR:

Bilmeniz gereken birkaç husus" 

MODERN AHŞAP YAPILAR KONULU EĞİTİM VE KARİYER DESTEK PROGRAMI 6-27 Nisan arası 4 Cumartesi OGM İst. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Umarız katılanlar için çok faydalı olmuştur,  Başarılar diliyoruz.

bottom of page