top of page

OGM Binalarını Ahşap Taşıyıcı Sistemlerle
inşa ediyor

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş, Hatay depremlerinden sonra Orman Genel Müdürlüğü daha güvenli ve çere dostu bulduğu için yeni yapılacak binalarını ahşap taşıyıcı sistemlerle yapma kararı aldı ve uygulamalara başladı.

Detaylar Videoda

Acı kayıplara sebep olan depremlerin ardından, yeniden yapılaşma için AHŞAP YAPILAR çok önemli bir alternatiftir.

Masif Ahşap Sek Rap. Foto.jpg

MASİF AHŞAP SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI

Derneğimizin de içinde bulunduğu Kamu-STK-Akademi işbirliği ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan MASİF AHŞAP SEKTÖR RAPORU 7 Eylül 2022 de yayınlandı.

Rapor, 3319 sektör temsilcisi firma ile anketler yapılarak hazırlanmış olup Orman Ürünleri Sektörünün STRATEJİK SEKTÖR olması gerektiğine ve Masif Ahşap kullanımının İklim Değişikliği sorunlarını önlemede etkili olduğuna dikkat çekmektedir. 

Ana Sayfa: Welcome
Kozalaklar
Beyşehir Eşrefoğlu İsabey Camii 1299
Ormanlar
Tomruklar
Keresteler
Paçacıoglu_bag_evi_Safranbolu
CLT
DLT-GLT Uygulama
CLT Duvar
DALSTON WORKS CLT Londra
LVL
LVL Karkas.jpg
Lamine Doğrama
Kontrtabla(Blockboard)
Kaplamalar
Mobal Dekorasyon
Dakar Kongre Merkezi

ORMAN HAYAT VE MEDENİYET KAYNAĞIDIR

GELECEĞİN ÇEVRE DOSTU, UYGAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLERİNİ VE YAŞAM ALANLARINI  ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ İLE DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK MÜMKÜN...

Réinventer_Paris.jpg

TORİD'İN bakış açısı

Ahşap Doğal, Yenilenebilir, Sürdürülebilir çok yönlü bir malzemedir.

Hızla değişen dünyada doğal sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynakların önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya hayatının sürdürülebilrliği ancak doğal kaynakları verimli kullanabilmeye bağlıdır. Orman ve ağaç da insan ihtiyaçlarının bir çoğunu karşılayabilecek özellikte ürünler sunmaktadır. Doğal hayatın dengesini bozmadan bunlardan yararlanmak mümkündür. Kirlenen ve yaşamın tehdit altında bulunduğu dünyamızda ormanlarımızı koruyarak geliştirebiliriz ve yeni dikim/işletim sahaları oluşturarak ahşap vs ürünler elde edebiliriz. 
Ahşap ile konutlar, okullar, sosyal binalar, camiler, iş yerleri, spor tesisleri, köprüler, mobilyalar, kaplamalar, dekoratif eşya ve uygulamalar, endüstriyel kullanımlar, ambalaj, kağıt, kumaş, iplik, kimyasallar vs... yapmanız ve elde etmeniz mümkün.

szpilki.jpg

TORİD'İN amacı

"Ulusal zenginlik kaynağımız olan ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bu kaynağımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi için orman ürünleri endüstrisi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarla iletişim halinde olmak,

Bu alanda faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlara rehberlik etmek, Üyelerinin ve diğer sektör mensuplarının mesleki ilkelere ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli bir tarzda gelişmelerini ve çalışmalarını temin etmek,

Meslek kamuoyunda kabul gören düşüncelerin hayata geçirilmesine öncülük etmek,

Uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek üzere çalışmalar yapmak ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasına öncülük etmek."  olarak özetlenebilir.

Vizyon: “Türkiye’de masif ahşap sektörünü küresel ölçekte rekabetçi, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan stratejik bir sektör haline getirmek.”
Genel Amaç: “Küresel rekabeti ve istikrarlı büyümeyi hedefleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma odaklı, dünya ticaretinden daha fazla pay alan, tasarıma dayalı, katma değerli, istihdamı artıran, nitelikli iş gücüne sahip bir yapıya ulaşmaktır.”

TORİD'e Ulaşın

Orman Ürünleri, Ahşap, Ormancılık, etkinlikler ve ilgili konularında bize yazabilirsiniz. Memnun oluruz.

ÜYELİK KOŞULLARI

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Tomruk Orman Nakliye.jpg
bottom of page