TORİD
TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

 


GENEL KURUL İLANI

Konu : 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2018 Cuma günü 14:00’de dernek merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00’de aynı gündemle Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde nisapsız ( çoğunluk aranmaksızın ) yapılacaktır .

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM :

 • Açılış, Yoklama ve Saygı duruşu
 • Kongre divan başkanı ve 2. katip seçimi, kongre seçim ve kongre tutanaklarını imza yetkisi verilmesi
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
 • Yönetim Kurulunun ibrası
 • Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
 • Denetim Kurulunun ibrası
 • Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi
 • Yönetim Kurulu seçimi
 • Denetim Kurulu Seçimi
 • Gelen misafirlerin konuşmaları ve Derneğin yeni dönemdeki hedeflerinin ortaya konulması
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış
 •